"Aitotiki"

Aitotiki

Character Bio

"Aitotiki"

Veteran of Come Get Some

XML Version

JSON Version