"Ililililili"

Ililililili

Character Bio

"Ililililili"

Veteran of Spartans

Defender Rank : (3)

XML Version

JSON Version