"Kimmiko-1"

Kimmiko-1

Character Bio

Timika "Kimmiko-1" Scales

Applicant of Spirit of the Moon

XML Version

JSON Version