"Sammyy"

Sammyy

Character Bio

"Sammyy"

Applicant of Shadow Empire

XML Version

JSON Version