"Shinohara"

Shinohara

Character Bio

"Shinohara" Tomoe

Applicant of diatom

Defender Rank : (4)

XML Version

JSON Version