"Sylmeta"

Sylmeta

Character Bio

None "Sylmeta"

Applicant of Destiny Realised

Defender Rank : (8)

XML Version

JSON Version