"Teika"

Teika

Character Bio

Neva "Teika" Kimpton

Applicant of Deathwing.

XML Version

JSON Version