"Tsukino"

Tsukino

Character Bio

Alyssa "Tsukino" Himitsu

General of Moonlight

Defender Rank : (31)

XML Version

JSON Version