"Vascili-1"

Vascili-1

Character Bio

Theo "Vascili-1" Callagher

Applicant of Silent Vigil

XML Version

JSON Version