"Wiliagus"

Wiliagus

Character Bio

Renato "Wiliagus" Kimpton

Anarchist of Omnitek Naval Auxiliary

XML Version

JSON Version